English text follows

Ο κάθε συμμετέχοντας στο Running Under The Moon ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ με την αποδοχή αυτής της γενικής συμφωνίας απαλλαγής ευθύνης του

διοργανωτή.

Κατανοώ ότι ο αθλητισμός είναι μια δυνητικά επικίνδυνη δραστηριότητα. Γνωρίζω ότι δεν

θα πρέπει να αρχίσω να τρέχω ή και να τρέξω στον αγώνα, εκτός και αν είμαι σε ιατρικά

ικανή δυνατότητα και κατάλληλα προπονημένος. Συμφωνώ να συμμορφωθώ με

οποιαδήποτε απόφαση της οργανωτικής επιτροπής και των κριτών του αγώνα σε σχέση με

την ικανότητα μου να ολοκληρώσω με ασφάλεια το Running Under The Moon.

Αντιλαμβάνομαι ότι κάθε κίνδυνος που σχετίζεται με τον αγώνα ή/και το τρέξιμο,

συμπεριλαμβανομένων, αλλά και χωρίς περιορισμό, πτώσεων, επαφής με άλλους

συμμετέχοντες, επιδράσεις του οδοστρώματος και της κυκλοφορίας στην διαδρομή και όχι

μόνον, είναι γνωστοί ως πιθανοί και αξιολογημένοι κίνδυνοι σε μένα για τη συγκεκριμένη

δράση καθώς επίσης και οι προγενέστερες ή/και μεταγενέστερες δραστηριότητες του

αγώνα.

Έχοντας διαβάσει αυτή την δήλωση απαλλαγή υποχρέωσης και γνωρίζοντας τα γεγονότα

αυτά, εγώ για τον εαυτό μου, τους κληρονόμους μου, τους νόμιμους αντιπροσώπους μου,

τους διαδόχους μου, τους πληρεξουσίους μου και καθένα που δικαιούται να ενεργεί για

λογαριασμό μου, απαλλάσσω ή/και αποδεσμεύω ή/και παραιτούμαι από οποιαδήποτε

αξίωση ή/και δικαίωμα έγερσης οποιασδήποτε αγωγής κατά παραιτηθεί, να αποδεσμεύσει

και να μην μηνύσει το Running Under The Moon για την οποιαδήποτε ενδεχόμενη βλάβη

ή/και απώλεια ή/και τραυματισμό ή/και θάνατο προκύψει λόγω της συμμετοχής μου κατά

τη διάρκεια ή/και μετά τον αγώνα. Η παρούσα απαλλαγή ή/και αποδέσμευση ή/και

παραίτηση των δικαιωμάτων μου αυτή, επεκτείνεται ή/και αφορά την ιστοσελίδα

εγγραφών , τους διοργανωτές του Running Under The Moon, τους συνεργάτες, τους

χορηγούς, τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους πράκτορες, τους

εκπροσώπους ,τους διαδόχους (από κοινού ή τα συγγενικά μέρη) και καλύπτει

οποιεσδήποτε αξιώσεις, υποχρεώσεις, απαιτήσεις και αιτίες της δράσης οποιουδήποτε

είδους ή φύσης που προέρχεται, άμεσα ή έμμεσα, λόγω της εθελοντικής συμμετοχής μου

σε αυτόν τον αγώνα Running Under The Moon, ακόμη και αν προκύψει οποιαδήποτε

ευθύνη από την αμέλεια ή απροσεξία εκ μέρους των συμβαλλομένων μερών η των

διοργανωτών.

Παραχωρώ στο Running Under The Moon και τους χορηγούς και δικαιοπάροχους το

αποκλειστικό δικαίωμα της ελεύθερης χρήσης του ονόματός μου, της φωνής μου ή / και

της εικόνας μου σε κάθε μετάδοση, τηλεοπτική εκπομπή, διαφήμιση, προώθηση ή άλλη

δράση ή σκοπό αυτής της εκδήλωσης και μόνον.

Συμφωνώ να συμμορφωθώ με όλους τους κανόνες και τις κατευθυντήριες οδηγίες του

Running Under The Moon και δεν θα καλύψω, τροποποιήσω ή να αναπαράξω τον

αριθμό συμμετοχής μου με οποιονδήποτε τρόπο. Η πράξη αυτή ενδέχεται να έχει άμεσο

αποκλεισμό μου από τον αγώνα ή και από μελλοντικές εκδηλώσεις.

Αναγνωρίζω ότι το παράβολο της συμμετοχής μου δεν επιστρέφεται,

συμπεριλαμβανομένου του ενδεχόμενου ακύρωσης του αγώνα και ότι η συμμετοχή μου

δεν είναι μεταβιβάσιμη σε άλλο άτομο. Συμφωνώ ότι δεν θα αιτηθώ μη χρέωση της

πιστωτικής/χρεωστικής μου κάρτας ή/και δεν θα αμφισβητήσω τη συναλλαγή που αφορά

τον αγώνα.

Εξουσιοδότηση για την εγγραφή και / ή να ενεργήσουμε ως αντιπρόσωπος.

Δηλώνω και εγγυούμαι στην ιστοσελίδα εγγραφών και τους συνεργάτες της ότι έχω πλήρη

νομική εξουσιοδότηση για την ολοκλήρωση αυτής της εγγραφής στην ιστοσελίδα

εγγραφών, συμπεριλαμβανομένης πλήρης εξουσίας για χρήση της πιστωτικής ή

χρεωστικής μου κάρτας με την οποία θα χρεωθώ τα τέλη εγγραφής του συγκεκριμένου

αγώνα .

Προχωρώντας με την εγγραφή στην εκδήλωση Running Under The Moon, συμφωνώ ότι οι

όροι της παρούσας συμφωνίας εφαρμόζονται εξίσου σε μένα και σε τρίτους για τους

οποίους είμαι ή/και ενεργώ ως αντιπρόσωπος.

[Περιορισμοί ηλικίας] Δηλώνω και εγγυούμαι ότι είμαι άνω των [ηλικιακό περιορισμό] ετών.

Καταλαβαίνω ότι για λόγους ασφαλείας το Running Under The Moon δεν μπορεί να

επιτρέψει στους συμμετέχοντες με μικρότερη ηλικία από [ηλικιακό περιορισμό για παιδιά]

χρόνων την συμμετοχή τους στον αγώνα.

[Πολιτική επιστροφής χρημάτων] Αναγνωρίζω ότι το παράβολο συμμετοχής μου δεν

επιστρέφεται, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχόμενου ακύρωσης του αγώνα και ότι η

συμμετοχή μου δεν είναι μεταβιβάσιμη σε άλλο άτομο.

Συμμετέχοντες κάτω των 18 ετών

Είναι απαραίτητη η εκ των προτέρων εξασφάλιση της γονικής συγκατάθεσης για χρήστες

κάτω των 18 ετών από τον αρμόδιο γονέα/ κηδεμόνα, σε περίπτωση εγγραφής σε

οποιαδήποτε υπηρεσία που απαιτεί δήλωση των προσωπικών στοιχείων του χρήστη στην

ιστοσελίδα του αγώνα και την ιστοσελίδα εγγραφών του αγώνα,

το Running Under The Moon και η ιστοσελίδα εγγραφών που συνεργάζεται θεωρεί ότι όλες

οι εγγραφές ανηλίκων υποβάλλονται από τον γονέα η κηδεμόνα τους

ALL PARTICIPANTS IN Running Under the Moon

ASSUME ALL RISK OF PARTICIPATION BY ACCEPTING THIS GENERAL RELEASE

AGREEMENT.

I know that sports are a potentially hazardous activity. I know I should not enter and run

the race unless I am medically able and properly trained. I agree to abide by any decision

of a race official relative to my ability to safely complete Running Under The Moon. I assume all risk

associated with running including, but not limited to, falls, contact with other participants,

the effects of the road and traffic on course, all such risks being known and appreciated

by me in said event and in any pre-and post-activities. Having read this waiver and

knowing these facts, I for myself, my heirs, legal representatives, successors, assigns and

anyone entitled to act on my behalf, waive, release and covenant not to sue Running Under The Moon, registrations page and its affiliates, the organizers of Running Under The Moon

Μall sponsors, their directors, officers, employees, agents, representatives and successors

(collectively, the related parties) from any and all claims, liabilities, demands and causes of

action of any kind or nature whatsoever arising, directly or indirectly, out of my voluntary

participation in this Race Event, even though that liability may arise out of the negligence

or carelessness on the part of the Release Parties. I grant Running Under the Moon and its

sponsors and licensees, the exclusive right to the free use of my name, my voice, and/or

my picture in any broadcast, telecast, advertising, promotion or other account of this

event. I agree to abide by all rules and guidelines of Running Under the Moon and not

cover, alter or reproduce my running number in any way or risk immediate disqualification

from this and future events. I acknowledge that my entry fee is non-refundable, including

if the race is cancelled, and my entry is non-transferable. I agree I will not chargeback or

dispute the credit card transaction.

Authority to Register and/or to Act as Agent. You represent and warrant to registrations

page and its affiliates that you have full legal authority to complete this event registration

on registrations page Services, including full authority to make use of the credit or debit

card to which registration fees will be charged. In addition, if you are registering third

parties, you represent and warrant that you have been duly authorized to act as agent on

behalf of such parties in performing this event registration. By proceeding with this event

registration, you agree that the terms of this Registration Agreement shall apply equally to

you and to any third parties for whom you are acting as agent.

[age restrictions] You represent and warrant that you are over 18 years of age. I

understand for safety reasons that Running Under the Moon cannot allow participants less

than [age restriction] years to complete in the race.

[Refund Policy] I acknowledge that my entry fee is non-refundable, including if the race is

cancelled, and my entry is non-transferable.

Participants under 18 years old

In advance is necessary to ensure parental consent for participants under 18 years old by

the responsible parent / guardian, in case of registration in any service that requires

declaration of the user's personal data on the website of the race and the registrations

page of the race, Running Under The Moon and the race registrations page considers that

all registrations for an under 18 years old participant is submitted by the parent or

guardian